Tag Archives: ศิลปิน

จุดเริ่มต้นของศิลปินตัวน้อยๆ

                 ในวัยเด็กนั้น เราต่างเคยมีความสุขจากการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปั้นดินน้ำมัน วาดรูป ระบายสี ฯลฯ ช่วงเวลาที่เปรียบเหมือนการปลดปล่อยอารมณ์ออกมาผ่านสิ่งของเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การปั้นดินน้ำมันเป็นรูปร่างต่างๆ วาดรูป สร้างสรรค์อะไร ขึ้นมา และเรียกมันว่า งานศิลปะ โดยงานศิลปะนั้นจะเกิดขึ้นได้ ด้วยสองสิ่งคือ อุปกรณ์+ความคิดสร้างสรรค์.  แน่นอนว่าพรสวรรค์นั้นมีอยู่แล้วในตัว ขาดเพียงแต่ อุปกรณ์เท่านั้น เหล่านางฟ้าตัวน้อยๆจะไม่อาจแปลงกายเป็น ศิลปินได้เลย ถ้าขาดการ ส่งเสริมที่ดีจาก ผู้ปกครองทั้งหลาย และนี้คือ เวลาที่ดี แก่การผลักดันให้ รู้ว่า ลูกของท่าน ชอบแนวทางนี้หรือไม่ ข้อดีอีกหนึ่งอย่างของการให้ลูกได้วาดรูปหรือทำกิจกรรมเหล่านี้เพราะ งานศิลป์นั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะแสดงออกถึง อารมณ์ของผู้           สร้างในช่วงเวลานั้นๆ จึงเป็นการง่ายที่จะเข้าใจถึง อารมณ์ที่ซ่อนอยู่ แต่ได้ระบายออกมา จึงทำให้เราเข้าใจเด็กมากขึ้น ตัวอย่าง […]